MEMURA DİŞ  MÜJDESİ
Memur ve yakınlarının özel kliniklerdeki diş bakım
ücretlerinin ödenmemesi konusunda, Maliyenin bütçe
uygulama talimatı üzerine açılan davada, Danıştay 5.
Dairesi yürütmeyi durdurma kararı aldı.


Danıştay 5. Dairesi, Maliye Bakanlığı'nın her yıl
yayımladığı Bütçe Uygulama Talimatı'ndaki memurların
ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının diş tedavi
giderleri ile ilgili kısıtlayıcı hükümler için
yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay 5.
Dairesi'nin, İzmir Dişhekimleri Odası'nın, Maliye
Bakanlığı aleyhine açtığı dava üzerine aldığı bu
kararla memurların diş tedavisi ile ilgili
giderlerinin tamamını kurmlarından alabilmeleri ve
dişlerini ücretsiz tedavi ettirebilmelerinin yolu
açıldı.


Maliye uygulamıyor
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Abdurrahman Vargun, "idari yargı
organlarınca verilen kararların olaya münhasır olması
nedeniyle genelleştirilerek uygulanmasına imkan
bulunmamaktadır dedi". Kararda, mevzuatta açık hüküm
bulunmamasına rağmen tedavi giderlerinin
kısıtlanmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Maliye Bakanlığı'nın, Danıştayın bu kararını
genelleştirerek, uygulanması için tebliğ yayımlaması
gerektiği ifade edildi.

Dişhekimi Halil Şık, Maliye Bakanlığı'nın yorumunun
Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Şık, "Tüm kamu
çalışanlarını, Maliye Bakanlığı'nın bu yanlış
tutumundan vazgeçene kadar diş tedavisi ile ilgili
giderleri için dava açıp hak aramaya çağırıyoruz"
dedi.

Peki bu ne demek oluyor?

Yani kurumunuzdan sevkli olarak herhangi bir dişhekimine gittiğinizde ortaya çıkan bütün masraf kurumunuzca karşılanabiliyor! Ancak bunun gerçekleşebilmesi için bazı hukuki yolların takip edilmesi gerekiyor. Usul hakkında kliniğimizden bilgi alabilirsiniz.
 

14.02.2002 tarihli posta, radikal ve zaman
gazetelerinin haberleri
 

Not: Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için, kliniğimizi arayabilirsiniz!

http://www.hekimim.com

Telefon: (312) 440 87 86

Çankaya ANKARA

e-posta: bilgi@hekimim.com